KOMUNIKACJA

Ubezpieczenie OC

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do wszystkich właścicieli i posiadaczy pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski.

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody związane z udziałem pojazdu w ruchu drogowym, których następstwem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku. Warunki ubezpieczenia OC oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym pokrycie kosztów naprawy, bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach od drobnych uszkodzeń (stłuczki, zarysowania parkingowe), aż po szkody całkowite (utrata samochodu w wyniku pożaru, zdarzeń losowych, kradzieży, czy wypadku).

ASSISTANCE

Jest dobrowolnym ubezpieczeniem, dzięki któremu otrzymasz pomoc nie tylko w przypadku wypadku, ale również w podczas awarii oraz kradzieży pojazdu. W zależność od wariantu ubezpieczenia możemy uzyskać samochód zastępczy na czas naprawy, serwis informacyjny, holowanie pojazdu, zakwaterowanie, tłumacza i wiele innych rodzajów pomocy.