FIRMOWE

Jest to ubezpieczenie dla firm małych, średnich i dużych. Szeroka oferta ubezpieczeń pozwala na zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa jak również zabezpieczenie pracowników wraz z ich rodzinami. Ochroną ubezpieczeniową może być objęte mienie, odpowiedzialność cywilna oraz wiele innych aspektów związanych z działalnością na rynku. W ostatnich latach ważnym elementem stało się również ubezpieczenie od utraty zysku.